Que é o cambio climático

Que é o cambio climático e por que nos preocupa?

O clima da Terra sempre sufriu cambios. Pero actualmente estamos a percibir que o clima está cambiando cunha tendencia cara ao quentamento global cunha velocidade que nos preocupa.

Isto pode ter que ver coa emisión de gases á atmosfera como resultado da combustión do carbón e do petróleo, entre os que destaca o dióxido de carbono (CO2). Sabemos que eses gases teñen a propiedade de reter a calor: é o efecto invernadoiro (tal e como o fai o vidro dos invernadoiros). Por iso a eses gases se lles chama gases de efecto invernadoiro.

meteo img
 

CAMBIO CLIMÁTICO


pinguino
pinguino