Elementos do clima

As características que definen o clima veñen determinadas polo comportamento de tres elementos básicos: as temperaturas, as precipitacións e os ventos. Estes tres elementos son os que temos que observar para recoller datos, analizalos e sacar conclusións que nos leven a prever o tempo atmosférico a curto prazo (isto é o que fan os meteorólogos), e a caracterizar un clima, xa a máis longo prazo (esta é tarefa dos climatólogos).

meteo img
 

ELEMENTOS DO CLIMA


pinguino
pinguino