A estación meteorolóxica

meteo img Na actualidade conviven dous tipos de estacións meteorolóxicas. Por unha banda temos as estacións tradicionais, onde a toma dos datos é realizada por unha persoa (o observador meteorolóxico).

Nestas estacións os aparellos de medida sitúanse no interior dunha caseta (pequena construción de madeira ben illada do chan e ventilada, permitindo así a libre circulación de aire e evitar que se quente).


 

TOMAMOS MEDIDAS. DA ESTACIÓN METEOROLÓXICA AO CLIMOGRAMA


pinguino
pinguino