MEDIO URBANO E CLIMA

  1. Unidade en producción
  1. Influencia do clima na configuración das diferentes poboacións.
  2. Crises climáticas en civilizacións antigas: Maias o o antigo imperio de Exipto.
  3. Relación da vida urbana co clima.
  4. Relación do clima coa economía e cos movementos migratorios.
  5. Cambio climático e enfermidades urbanas.
  6. Solucións urbanas para o cambio climático e as migracións.
  7. Qué podemos facer para vivir mellor nas cidades?

unidad $picture

climántica climántica