O CLIMA NA PAISAXE, NA ORDENACIÓN DO TERRITORIO E NO TURISMO

  1. Unidade en producción
  1. Elementos de análisis e valoración das paisaxes.
  2. Diferentes tipos de paisaxes.
  3. Condicións paleoclimáticas da formación das paisaxes.
  4. Condicionantes climáticos na antropización das paisaxes e propostas de xestión para un futuro mellor.
  5. Relación da ordenación do territorio das construccións co clima e cos seus cambios: visión prehistórica e histórica.
  6. Rotura na continuidade dos paisaxes peninsulares: desertización do sur e mediterranización do norte.
  7. Diferentes climas, diferentes paisaxes e diferentes culturas condicionan o turismo.
  8. Paisaxe, clima e turismo: impactos, solucións en relación ao cambio climático

unidad $picture

climántica climántica