CAMBIOS NO CLIMA E CAMBIOS NA AUGA

  1. Unidade en producción
  1. O problema dos residuos e a súa xestión.
  2. O residuo mínimo.
  3. Solución para os residuos sólidos: reducción, reutilización e reciclaxe, e incineración.
  4. Vertedoiros e a súa relación coa emisión de gases.
  5. A relación da incineración co Cambio Climático e outros problemas ambientais derivados.
  6. A problemática dos residuos nucleares.
  7. Ti tes a solución.

unidad $picture

climántica climántica