Consecuencias do cambio climático.

O efecto invernadoiro foi transformado polo home nunha ameaza á súa seguridade. Os máis afectados serán os máis pobres, os pobos máis marxinados dende o punto de vista económico e que soportan máis directamente o impacto da degradación ambiental.

Neste sentido, estamos asistindo a un aumento da intensidade de furacáns e ciclóns nas zonas tropicais, afectando a maioría das veces a estados pobres e incrementando as súas consecuencias o grao de pobreza.

Outra consecuencia que castiga dun xeito especial a estas zonas que xa de por si son víctimas da inxustiza social e económica, é o aumento das secas nos lugares onde diminúan as choivas ou de inundacións naqueles outros onde aumente a choiva provocando inundacións.

unidad_1 image_97

Unha atmosfera máis quente podería provocar que o xeo preto dos polos se derreta. A cantidade de auga líquida resultante deste proceso podería elevar o nivel do mar, tal e como xa se comentou. Un aumento de só 60 cm podería inundar as terras fértiles de Bangladesh, na India, das cales dependen centos de miles de persoas para obter alimentos.

unidad_1 image_98

Ultimamente estase a estudar se a corrente de El Niño pode deberse ao incremento do quentamento global pola acción humana, desequilibrando o estado climático do planeta, o que fai que en algúns lugares chova ata inundalos e noutros sufran unha seca total. Tamén se poden citar os cambios abruptos de temperatura e de presión atmosférica que traen como consecuencia a formación de tornados e tifóns.

Estas consecuencias da actividade humana sobre o efecto invernadoiro e, por tanto, sobre o clima, xa empezaron a preocupar nos anos setenta. Así, no ano 1979, celebrouse a Primeira Conferencia Mundial do Clima na que se recoñeceu o cambio climático como un problema importante.