Influencias da actividade humana no clima

A influencia da actividade humana nas variacións do clima foi alterando o volume e proporción de gases de efecto invernadoiro na atmosfera. Este proceso empezou co comezo da revolución industrial, e considérase que dende entón o contido de CO2 na atmosfera incrementouse aproximadamente nun 20%.

unidad_1 image_78

unidad_1 image_79

No escaso tempo transcorrido dende a industrialización, liberáronse grandes cantidades de CO2 procedentes da combustión de carbón, petróleo e gas. Nos inicios da revolución industrial a finais dos anos 1.700, a cantidade de CO2 empezou a aumentar, acadando os valores máximos nos últimos 50 anos.

unidad_1 image_80

Unha técnica moi eficaz para obter estes datos consiste na análise das burbullas gas contidas nas (testemuñas de xeo, recollidas ata uns dous quilómetros de profundidade)

Nestas burbullas pódese analizar a abundancia relativa de dióxido de carbono e así estimar os niveis atmosféricos de dióxido de carbono presentes ata hai 160.000 anos atrás.

Tamén nestas burbullas se miden as concentracións de isótopos de osíxeno atrapados e a súa desviación dos valores atmosféricos para coñecer así a súa taxa de transformación. Como esta depende da temperatura, obtemos unha estimación da temperatura superficial no continente Antártico cando se formou o xeo.

Paralelamente a este incremento do uso de combustibles fósiles nos procesos industriais, taláronse ou incendiáronse amplas superficies de bosques para novas áreas agrícolas e gandeiras.

unidad_1 image_81